An Ghaeilge

Déantar fíor-iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn sa scoil agus an teanga a úsáid go nádúrtha timpeall na scoile. Bronnadh Gaelbhratach orainn de bharr sin sna blianta 2014, 2016 agus 2018.

Tá sé mar aidhm againn go mbainfear na daltaí sult agus taitneamh as an teanga agus go mbeadh grá acu di agus meas acu uirthi. Tá sé mar sprioc againn go mbeadh líofacht réasúnta sa Ghaeilge ag gach páiste ar fhágáil na scoile dóibh. Seo é ár mana:

Tír gan teanga, Tír gan anam

Scoil gan Ghaeilge, Scoil gan chroí.

A sincere effort is made to promote Irish in our school and to use Irish naturally around the school. We were awarded a Gaelbhratach (Irish Flag) in 2014, 2016 and 2018. It is our aim to enable the pupils to enjoy Irish and to foster a love and respect for it. Our target also is that each pupil will have achieved a reasonable fluency in Irish by the time they leave our school. Our motto (chosen by the pupils) is:

A country without a language, a country without a soul,

A school without Irish, a school without a heart.