Meán Fómhair

1. Dia duit! Dia’s Muire duit.
2. Ní do lámha!/Nígí bhur lámha!
3. Is mise…./……is ainm dom.
4. Conas atá tú? Tá mé go maith/Táim go maith.
5. Go raibh maith agat.

 


Deireadh Fómhair

1. Lá Breithe Shona duit/daoibh.
2. Is maith liom/Ní maith liom.


Samhain

1. Tá sé fuar/Tá sé gaofar.
2. Is cuimhin liom.
3. Cé leis é? Is liomsa é! / Ní liomsa é.
4. An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas?/ Leithreas le do thoil?

 

Mí na Nollag 

1. Is fearr liom….
2. Cén aois thú? Tá mé _______ bliana d’aois (ceithre – sé); Tá mé _______ mbliana d’aois (seacht – deich); Tá mé aon/dhá bhliain déag d’aois; Tá mé trí bliana déag d’aois.
3. Nollaig Shona duit! Nollaig Shona daoibh!

 

Eanáir

1. Athbhliain faoi mhaise daoibh.
2. In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh.

 

Feabhra

1. Tá me críochnaithe.
2. Tá/Níl sé ag cur sneachta.
3. Tá brón orm.
4. Tá an ghrian ag taitneamh/Níl an ghrian ag taitneamh.

 

Márta

1. Fáilte ar ais!
2. Bain triail as!/Bainigí triail as!
3. Beannachtaí na féile Pádraig duit/daoibh!
4. Beannachtaí na Cásca duit/daoibh.

 

Aibreán

1. Is féidir liom….(rith/siúl/snámh…).
2. Ba mhaith liom…
3. Tá/Níl an ghrian ag taitneamh.

 

Bealtaine
1. Cá bhfuil.. (rudaí/daoine..)?
2. Tá mé ar scoil/Níl sé/sí ar scoil.
3. Thit mé sa chlós. Ghortaigh mé mo ghlúin/lámh…
4. Bí/bígí cúramach!

Meitheamh

1. Lig do scíth!
2. Chaill mé…(mo gheansaí, mo bhuidéal, mo mhála…)
3. Maith thú/Maith sibh.