Seachtain na Gaeilge is an ideal opportunity for gach duine to use the ‘Cúpla Focal’ in a fun and relaxing way!  

Keep it simple! It could be something like: 

Dia duit (hello), Dia is Muire duit (‘hello’ in reply), conas atá tú ar maidin? (how are you this morning?), ar mhaith leat cupán tae? (would you like a cup of tea?), slán (goodbye), feicfidh mé thú níos déanaí (I’ll see you later), le do thoil (please),  go raibh maith agat! (thank you!), a chat about the weather (Nach breá an lá atá againn inniu! Níl sé ag cur báistí, buíochas le Dia!), sport (An raibh tú ag féachaint ar an sacar aréir? Bhí sé ar fheabhas!) or music (Ar chuala tú an t-amhrán nua ar an raidió? Ní maith liom é!)……

Whatever it is, just try to abair as Gaeilge é

Remember….a little bit of effort can go a long way! 

I rith ‘Seachtain na Gaeilge’, bainigí triail as! Ná déanaigí dearmad taitneamh a bhaint as freisin! (Have a go at speaking Irish during ‘SnaG’ and enjoy!)

 

‘SnaG i mBunscoil Clochar Mhuire ón 10ú Márta go dtí an 16ú Márta’: 

Ag ceiliúradh ár gcultúr agus ár dteanga náisiúnta (celebrating our culture and our national language) trí cheol, trí chomhrá, trí dráma, trí chluichí, trí ghníomhaíochtaí!

 

Lá ‘le Pádraig – 17ú Márta!

Cé nach mbeidh Bhunscoil Clochar Mhuire sa pharáid i mbliana, beidh craic agus spraoi  lenár dteaghlaigh! (Even though our school won’t be in the parade this year, we’ll still enjoy the day with family!) 

 

Bratach na hÉireann agus Amhrán na bhFiann


‘Ár Mana i Mí Márta’:


SnaG ar an Teilifís:

Seachtain na Gaeilge 2021 ar RTÉ

Cúla4 ar TG4 

 

Amhrán na gCupán:


SnaG ar an Idirlíon
(oiriúnach do pháistí bunscoile chun Gaeilge a chloisteáil, ach go háirithe do pháistí óga):

Scéal an Lae 

Is Eolaí Mé

SpongeBob

Is Mise

Bia Linn

 

10 ag a 10 (as Gaeilge!):

 

Athimirt! An Haka Gaelach á dhéanamh ag Rang a hAon i rith SnaG 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=6MFMTet2uHU


Tráth na gCeist – An bhfuil tú réidh do cheann féin a ullmhú?
(Are you ready to prepare your own quiz?). Féach ar an sampla thíos agus ar na nathanna:


Foclóir/Nathanna Úsáideach
Useful Vocabulary/Phrases

Ainmnigh….! Name..!
Fíor nó bréagach…? True or False…?
Cad é an ….? What is the..?
Cad is brí le..? What is the meaning of …?
Cá bhfuil…? Where is..?
Cá raibh…? Where was/where were…?
Cé a scríobh..? Who wrote…?
Cé a bhuaigh…? Who won…?
Cé a chanann an t-amhrán..? Who sings the song…?
Cé hé an…? Who is the…? (male)
Cé hí an…? Who is the…? (female)
Cé mhéad..? How much/how many..?
Cé a bhí…? Who was…?
Cé a bhunaigh….? Who set up/established…?
Cé atá…? Who is…?
Cé chomh minic…? How often..?
Cathain a thosaigh…? When did…start?
Cathain a chríochnaigh….? When did…finish?
Cén duine…? What person…?
Cérbh iad…? Who were…?
Cén t-ainm…? What name…?
Cén tír…? What country…?
Cad iad na dathanna atá ar bhratach…? What colours are on the flag of…?
Cén baile…? What town…?
Cén dáta…? What date…?
Cén áit…? What place/where…?
Cén bhliain…? What year…?
Cén mhí…? What month…?
Cén saghas…? What type/sort of …?

 

Contaetha na hÉireann – Féachaigí ar an léarscáil thíos agus ar na huimhreacha atá scríofa air. Conas a deireann tú na hainmneacha i nGaeilge? (How do say the names in Irish?)

Bainigí triail as!